Σχολή Γονέων

Σχολή Γονέων

Οι Σχολές Γονέων είναι ένας θεσμός που ιδρύθηκε το 1962 με πρωτοβουλία της ψυχολόγου κυρίας Μαρίας Χουρδάκη, με βασικό σκοπό την πρόληψη της ψυχικής υγείας του παιδιού και την προετοιμασία του γονέα στο δύσκολο έργο του.

Οι Σχολές Γονέων καλούνται να βοηθήσουν επί της ουσίας τους γονείς να νιώσουν περισσότερο επαρκείς στην άσκηση του γονικού ρόλου, μέσα από την παροχή γνώσεων, την πληροφόρηση αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη.

Η Σχολή Γονέων έχει ως στόχο την υποστήριξη του γονέα στο δύσκολο έργο του. Αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων, στην προστασία τηςψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού. Είναι χώρος ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών, χώρος πληροφόρησης για τις απόψεις της επιστήμης και χώρος όπου τίθενται οι βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία γονέα – παιδιού. Η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από το ένστικτο και γνώσεις.

Βασικές επιδιώξεις της σχολής γονέων είναι:

Να ενημερώσει τους γονείς γύρω από τα αναπτυξιακά θέματα των παιδιών τους.

Να ενθαρρύνει τους γονείς να υιοθετήσουν μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

Να βοηθήσει τους γονείς να αναζητήσουν πιο λειτουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων.

Να προάγει τη σωστή διαχείριση φόβων και αναστολών στα παιδιά.

Να ενισχύσει την ανάπτυξη έκφρασης και σωστής διαχείρισης συναισθημάτων τόσο των ιδίων των γονέων, όσο και των παιδιών τους.

Η μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις που προκύπτουν στην οικογένεια καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Η δράση των ομάδων της Σχολής γονέων κινείται σε δύο άξονες: την ενημέρωση και τη διαμόρφωση-διαφοροποίηση, η μία στενά συνδεδεμένη με την άλλη. Η ενημέρωση (information) θέτει υπόψη των γονιών τις μελέτες, τις έρευνες, τα σύγχρονα δεδομένα της οικογενειακής ψυχολογίας. Η διαμόρφωση-διαφοροποίηση (formation), από την άλλη, οδηγεί τους γονείς μακροπρόθεσμα στην αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς τους απέναντι στο παιδί τους. Οι γονείς αλλάζουν, τα παιδιά αλλάζουν, η σχέση γονιού – παιδιού διαφοροποιείται και εξελίσσεται. Ωστόσο, οι ομάδες γονέων δεν παρέχουν στους γονείς μόνο πληροφορίες και στοιχειώδεις γνώσεις, αλλά τις αναγκαίες για τους γονείς γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να τις εφαρμόσουν και να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, δίνουν τη δυνατότητα της εμπειρίας της συμμετοχής σε ομάδα, η οποία δεν παρέχει μόνο πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά και μαθαίνουν να επικοινωνούν ουσιαστικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκομίζουν ευχαρίστηση και χαρά από την άσκηση του ρόλου τους.

Συχνότητα Συναντήσεων: Κάθε δεκαπέντε ημέρες

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εισηγήτριες Σχολής Γονέων

Μαρία Κούλη - Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχαναλύτρια, Εκπαιδεύτρια / Συντονίστρια Ομάδων Σχολών Γονέων και πιστοποιημένη συνεργάτης του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων. Μέλος Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Μαρτίνα Αθανασίου - Ψυχολόγος, Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων, Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Σωματικών Ψυχοθεραπευτών.

 

Θα δοθεί πιστοποιημένη βεβαίωση παρακολούθησης και ηλεκτρονικό υλικό.

Δήλωση συμμετοχής / Πληροφορίες: 22950 - 30709 | martina.therapy@yahoo.com

Ρωτήστε για δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Skype.

Γίνετε μέλος της ομάδας γονέων στο Facebook κάνοντας κλικ εδώ: Ομάδα Γονέων Facebook