Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας

Η συμβουλευτική μπορεί να εφαρμοστεί ατομικά, αλλά και σε ζευγάρια και έχει πάντα ως γνώμονα τη θεραπεία μέσα από τη συνειδητοποίηση και την αλλαγή. Οι συνεδρίες διεξάγονται σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστευτικότητας και εστιάζουν στην αυτογνωσία και αυτοβελτίωση, ή τη διάγνωση και θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών και ψυχοσωματικών εκδηλώσεων. Η προσέγγιση που ακολουθώ είναι ψυχοδυναμική, ενώ υπάρχουν έντονες επιρροές στη δουλειά μου από τον κλάδο της σωματικής ψυχοθεραπείας. 

Υποστήριξη Παιδιών & Εφήβων

Προσφέρω ατομικές συνεδρίες και κατευθύνω ομάδες που αποσκοπούν στην υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε θέματα όπως:

 • Bullying
 • Κρίσεις άγχους
 • Κρίσεις πανικού
 • Μειωμένη αυτοπεποίθηση/αυτοεκτίμηση
 • Εφηβικοί προβληματισμοί (δημιουργία ταυτότητας & βλέψεις για το μέλλον)
 • Προβλήματα επικοινωνίας με καθηγητές/γονείς/συνομήλικους
 • Συναισθήματα που εκφράζονται έντονα ή και ανεξέλεγκτα (θυμός, θλίψη, ζήλεια)

 

Online Συνεδρίες

Η online θεραπεία ή διαδικτυακή συμβουλευτική, επιλέγεται σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικό πρόβλημα μετακίνησης ή / και απόστασης. Έτσι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογικές υπηρεσίες ακόμη και άνθρωποι με προβλήματα υγείας, διαμονή σε δυσπρόσιτες περιοχές ή σε χώρες εξωτερικού. Οι online συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με βιντεοκλήση (skype). 

Θεραπευτικές & Εκπαιδευτικές Ομάδες 

Συντονίζω ομάδες θεραπευτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ακολουθώντας τις ανάγκες που υπάρχουν κατά περίπτωση.

Η ομάδα προσφέρει την ευκαιρία στο κάθε άτομο να:

 • Μοιραστεί με άλλα άτομα τα βιώματά του, τα προβλήματά του, τους φόβους του και τις σκέψεις του γενικά.
 • Πάρει την υποστήριξη που χρειάζεται για τον εαυτό του και την αξία του σαν άτομο.
 • Να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία, να πιστέψει στον εαυτό του και να τον αποδεχτεί.
 • Ανακαλύψει εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των συνθηκών της ζωής του.
 • Αναπτύξει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τις δημιουργικές του ικανότητες και να πάρει τον έλεγχο της ζωής του στα χέρια του.
 • Αναγνωρίσει τις εντάσεις στο σώμα του και να μάθει πώς να τις ανακουφίζει.