Η σοφία του σώματος (Μέρος Α’)

Οι περισσότεροι θεραπευτικοί κλάδοι έχουν πλέον διανθιστεί με προσεγγίσεις που ασχολούνται όχι μόνο με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα, αλλά και με το σώμα. Θα τολμήσω ίσως να σχολιάσω, πως οι θεραπευτικές προσεγγίσεις με γνώμονα το σώμα ξεπερνούν πλέον σε αριθμό εκείνες που εστιάζουν στο νου. Επομένως, είναι καλό να κατανοήσουμε σιγά σιγά όλοι – […]

Read More